Fra tidligere Arrangementer

Seminar på Folkeuniversitetet Skærum Mølle
27.-29. september 2013


Skærum Mølle tog sig ud fra sin smukkeste side i det dejlige efterårslys - alle dage.

Seminaret, hvis tema var Blichers Noveller og Ingemanns Eventyr og Fortællinger, var vellykket på enhver tænkelig måde. En stor del af æren herfor må rettes til Bente & Erik Harbo fra Blicher-Selskabet, somIngemann-Selskabet skylder stor tak.

 
Tv. den store lade, som dannede rammen om foredrag og oplæsning.
Th. Ingemann-Selskabets udstilling af bøger, blade og postkort

 
Tv. Besøg på Vedersø Præstegård -  en del af seminarets program.
Th. Også Vedersø Kirke besøgtes - her tre af Ingemann-Selskabets medlemmer:
Helge Torm, Tove Drensholt og Jørgen Nybo Rasmussen

 
Tv. Helge Torm ved haven til Vedersø Præstegård
Th. Kaj Munks nyrestaurerede Ford A, Todor de Luxe, 1931

Efterårsmøde i på Sorø Akademi
- Festsalen, 15. september 2013

Sorø Drengekos Mandskor gav koncert, dirigeret af Merethe Køhl Hansen
Th. kasserer Jørgen From Andersen - i selskab med bøger og postkort

Sommermøde i Lynge Præstegaard
- Sogneladen 26. maj 2013


En lille sluttet kreds var mødt op for at tage del i mødets tema :
Holger Danske og Folkeånden
Formand Niels Kofoed holdt foredrag -


- og koncertsanger Jakob Soelberg og pianist Berit Johansen Tange stod for det musikalske indlæg - til stor glæde.
Trods ringe fremmøde var mødet en stor succes


Adventsmøde i Bakkehuset
- Søndag den 2. december 2012 


Jette Lund holdt et meget vedkommende foredrag om Lucie Ingemanns Billedbibel, og hun viste billeder fra kunstnerindens righoldige produktion.
Th. Formand Niels V. Kofoed, som sædvanligvis indledte mødet.

< 

Efterårsmøde på Sorø Akademi
- Solennitetssalen 30. september 2012


Sorø Drengekors første optræden - for Ingemann-Selskabet
- under kyndig ledelse af Merethe Lammert Køhl Hansen
- og til glæde for de mange fremmødte

 
De mindste i koret sang af hjertens lyst


Før koncerten var der tid til afslapning - for store og små

 Jørgen Nybo Rasmussen talte  engageret om guldhornspigen Helene Roed

- og gav sit bud på hvem der er hvem på Jørgen Sonnes kendte maleri af scenen, hvor Ingemann overrækkes hornet på 70-årsdagen 28. maj 1859

 

Dagens sidste overraskelse stod Jørgen From Andersen for, idet han efter formandens afslutning viste forsamlingen et lille, ukendt maleri, formentlig malet af Lucie Ingemann. - Det forestiller efter al sandsynlighed Ingemanns Hus tv. og en lade af en art th. Maleriet leder tanken hen på perioden 1822 til 1827, hvor akademigrunden var en stor byggeplads (akademiet brændte i 1813). Laden kunne være benyttet til oplagring af byggemateriel i den fjorten år lange byggeperiode. Lucie og B. S. Ingemann flyttede til Sorø i 1822


Sommermøde i Lynge Præstegaard
- Sogneladen 28. maj 2012


Lynge Præstegaard, opført 1742
Flaget var hejst for Ingemann på 223-årsdagen
- og for dem, som deltog i fejringen


Ingemann var i centrum hele dagen
Th. : Koret i Lynge Kirke

 
Meta Marie Nyegaard (1810-1845), som var årsag til at Ingemann skrev
Til Himlene rækker din Miskundhed, Gud
- er en del af den lange mur, som rummer mindetavler for familien Nyegaard


Lynge Kirke og Præstegaard, 1864 - malet af en "Friis"
Tv. i billedet ses den firlængede, stråtækte gård, som for længst er revet ned

Mindehøjtidelighed med Kransenedlæggelse i Sorø 24. februar 2012
- i anledning af 150-året for Ingemanns død

 
Kirsten Jensen Holm og Elna Bækdorf forbereder højtideligheden i Sorø Kirke

 
Elna Bækdorf og Kirsten Jensen Holm læser og tolker Ingemanns forhold til døden :
Tankebreve fra en Afdød og Den hemmelighedsfulde Port


Kransenedlæggelse ved Ingemanns grav blev passende  foretaget af
tidligere næstformand Elna Bækdorf  og nuværende formand Niels Kofoed


Ingemanns grav smykket med krans, skænket af Ingemann-Selskabet
- og en rød rose til ære for Lucie Ingemann


Mange var mødt op for at tage del i højtideligheden


 Der var også plads til en hyggelig passiar
- her Niels Kofoed, Helge Torm og Gyrit Kaaber
I baggrunden ses Ingemanns Hus

Adventsmøde i Bakkehuset 27. november 2011


Bakkehuset var fuld af interesserede tilhørere, her under dagens hovedtaler,
Søren Sørensens fremragende foredrag om Ingemann og Italien
Efterårsmøde / Generalforsamling
på Sorø Akademi 1. oktober 2011


Der var et ejendommeligt, mildt skær over Sorø på denne efterårsdag.
Tv. Ingemanns grav, hus og Sorø Akademis hovedbygning, th. den oplyste Festsal


Den hyggelige kaffepause i de tilstødende gemakker
- og dagens koncert med barytonen Jakob Soelberg og hans akkompagnatør Ole WormSommermøde på Sorø Akademi 28. maj 2011


Niels Kofoed i sit rette element, - velkomst fra festsalens talerstol


Dagens foredragsholder, Marianne Hesselholt, talte overbevisende
- og med megen sødme - til stor glæde for selskabets medlemmer


Dagens deltagere tilbragte en herlig eftermiddag på Sorø Akademi


En af Solennitetssalens flotte prismekroner


Kaffepause i de tilstødende gemakker


Dejlig koncert med Ulla-Mir Renöfält og Ole Worm


Ole Worm bringer ofte smilet frem
Adventsmøde i Bakkehuset 28. november 2010


Bakkehuset på Frederiksberg dannede sædvanligvis rammen om selskabets hyggelige adventsmøde 2010.
Her Niels Kofoed under lampens skær fortællende om Ingemann som eventyrdigter

Efterårsmøde / Generalforsmaling på Sorø Akademi 26. september 2010
Niels Kofoed bød velkommen


Selskabets Generalforsamlinger er normalt ikke noget tilløbsstykke


Også kassemester Jørgen From Andersen spejdede efter lidt flere deltagere


Sopranen Marianne G. Nielsen, akkompagneret af Ole Worm,
sang danske romancer og sange til tekster af bl.a. Ingemann


Komponisterne var:
I. P. E. Hartmann, Emil Hartmann, Heise, Grieg, Lange-Müller og Carl Nielsen

Sommerekskursion til Fyn 30. maj 2010


Dagens første indslag, et besøg på Fyns Kunstmuseum i Odense, hvor man kunne se en unik udstilling om bl.a. Sanderumgaard (som efterfølgende skulle besøges), og stedets berømte ejer 1792-1828, Johan von Bülow (1751-1828)


Efter museumsbesøget blev en god frokost indtaget i Restaurant Den grimme Ælling (Odense). Sara og Erik Mandix var tydeligvis tilfredse med traktementet


Siden lagdes vejen forbi Fraugde Kirke (gammelt postkort)

- hvor man bl.a. skulle se Thomas Kingos Gravmæle, som Ingemann besøgte i 1820


Thomas Kingo og hustrus Gravmæle


Her ses Thomas Kingo og hustru


To glade kirkegængerne, Jørgen Nybo Rasmussen & Elna Bækdorf


I Fraugde Kirke kunne man også se en mindetavle for Hans Tausen (1494-1561)


- og Morten Korchs gravsted


Sidste punkt i dagens program var Sanderumgaard, her et postkort fra ca. 1910


- og her C. W. Eckersbergs maleri at det tidligere Sanderumgaard


En af hytterne i Sanderumgaards Have er denne Sommerlyst (i regn),
som er forholdsvis nyrestaureret, såvel ude -


- som inde, hvor det er planen at lave skiftende udstillinger


Heldagsregnen generer ikke stort - når man er i godt (Ingemann-)Selskab
- her foran den nyopførte Kildehytten


Niels Kofoed i et tankefuldt øjeblik - foran Tankefuldhytten


Den gamle hestestald er indrettet smagfuldt - og her er udstilling, butik, servering, foredrag og introduktion til havevandring - af stedets ejer Susanne Vind


Man hygger sig mellem spiltove - kommer kaffen snart?


Store spejl på væggen der ...


Sanderumgaards ejer Susanne Vind takkes af Ingemann-Selskabets formand Niels Kofoed for et særdeles vellykket arrangement


Sommermøde på Sorø Akademi 23. maj 2009


Dagens koncert: Glemt Ingemann-Musik, med fire unge fra Det kgl. danske Musikkonservatorium, Carina Tybjerg Madsen, Johanne Thisted Højlund, Ole Morten Velde og Jakob Soelberg, akkompagneret af Ole Worm


Ole Worm præsenterede , dirigerede og akkompagnerede


Kaffepause og litterær rundbordsdiskussion


Tronstolen og Holbergs portræt, Sorø Akademi


Smukt aftenlys over Sorø Akademi, Molbechs Hus og blomstrende syrener


Adventsmøde i Bakkehuset 7. december 2008


Ole Worm dirigerede mødet - for en gang skyld


Der blev serveret kransekage fra Lagkagehuset - og hvidvin i pausen

Efter pausen præsenterede Henrik Wivel Ingemann-Selskabets nye udgave af Ingemanns Morgen- og Aftensange, illustreret af Maja Lisa Engelhardt.
Det skal for god ordens skyld nævnes, at den store bog Henrik Wivel står med
ikke er nævnte udgave

Sommerekskursion til Nordfalster 25. maj 2008
- en heldagstur arrangeret af
Blicher-Selskabet & Ingemann-Selskabet


Dagen indledtes på gården Holgershaab, hvor ejeren og
Blicher-Selskabets formand Erik Harbo fortalte om Blicher som huslærer på stedet


Et pragtfuld rødbøg i Holgershaabs have var genstand for manges beundring

Frokosten i Gundslev Forsamlingshus var tiltrængt og vellykket

Efter frokosten besøgtes Gundslev Kirke (Falster)


Kirkens særegne røde farve er karakteristisk for egnen


En lokalhistoriker kunne fortælle vidt og bredt om kirken og dens præster


- bl.a. om Didrik Nikolaj Blicher (1746-1805) som var præst her 1781-1805
- nabopræst til Søren Sørensøn Ingemann (Ingemanns far)


I kirken sås bl.a. Erik Mandix og Elna Bækdorf konversere foran alteret


Via Fuglsang Kunstmuseum (billeder haves ikke) nåede vi ud på eftermiddagen et af højdepunkterne, nemlig Torkildstrup Præstegaard (Ingemanns fødested)
- hvor flaget var hejst for Ingemann, de litterære selskaber, lokalbefolkningen og Københavns Drengekor


Mange var samlede i præstegårdshaven


- for at høre Københavns Drengekor


- synge bl.a. Ingemanns smukke morgen- og aftensange


Korets dirigent Ebbe Munk præsenterede sangene


- og kirkens præst Nina Morthorst bød velkommen.
Bag hende ses i øvrigt et af Ingemann-Selskabets medlemmer -
fotografen Suste Bonnén - indfange stemningen med sit kamera


Efter skønsangen var der tid til at gå en tur i det dejlige præstegårdsanlæg
- her mindestenen for Ingemann, rejst i 100-året for digterens fødsel 1889
- med citat efter I Sne staar Urt og Busk i Skjul

Også kirkens krypt var åben i dagens anledning.
Her ligger bl.a. Ingemanns far, provst Søren Sørensøn Ingemann (1735-1799)
Efterårsmøde på Sorø Akademi 30. september 2007Sangerinden Sofie Ottosen sang et udvalg af
Ingemanns Morgen- og Aftensange


Koncert med Sofie Ottosen og Ole Worm i akademiets rigt udsmykkede festsal


Et par medlemmer samledes efter mødet et listigt stedBymuseet 2. september 2007

Tema:

Københavns Bombardement 1807 - set gennem digternes øjne
- Blicher, Ingemann, Hauch, Oehlenschläger og Grundtvig

Københavns Bombardement, natten mellem 4. & 5. september 1807


Bymuseets smukke festsal dannede rammen om arrangementet,
som både Blicher-Selskabet & Ingemann-Selskabet stod bag

 
Tre foredragsholdere:
Niels Kofoed, Kirsten Jensen Holm & Erik Harbo


Det store bogsalg og Erik Harbo - med værker fra de to selskaber

Skuespiller Paul Hüttel & Pastor emeritus Elna Bækdorf
Sommermøde på Sorø Akademi 19. maj 2007


Niels Kofoed byder velkommen


Mødet var pænt besøgt


Jens Kristian Lings reciterede highlights i Ingemanns lyriske forfatterskab

 Man hygger sig i kaffepausen, her Gyrit Kaaber, Helge Torm & Inger Kofoed


Elna Bækdorf stillede villigt op til fotografering
 - her foran Marstrands berømte portræt af Ingemann fra 1859 (Sorø Akademi)


Niels Kofoed takker operasangerinde Ann Petersen og kapelmester Ole Worm
for dagens koncert, som bød på romancer og sange til tekster af Ingemann

Pt. udaterede arrangementer


Hans Lyngby-Jepsen og formanden i Sorø
Ikke dateret billede fra vores første