1789 Berhard Severin Ingemann fødes 28. maj i Torkilstrup Præstegaard på Falster.

 • 1806 Dimitteres fra Slagelse Latinskole

 • 1807 Aflægger efter studentereksamen filologisk prøve ved Københavns Universitet. Jurastudier.

 • 1811 Alumne på Valkendorfs Kollegium.

 • Debut med Digte

 • 1812 Forlovet med Lucie Marie Mandix (1792-1868)

 • 1813 Digtsamlingen Procne med bl.a. Varners poetiske Vandringer

 • 1814 Det romantiske epos De sorte Riddere

 • 1816 Eventyrdramaet Reinald Underbarnet

 • 1817 De Underjordiske, et bornholmsk eventyr

 • 1818-19 Dannelsesrejse: Tyskland, Frankrig, Schweiz og Italien

 • 1819 Tassos Befrielse
 • 1820 Digtsamlingen Reiselyren (to bind).

 • Eventyr og Fortællinger

 • 1822-49 Lektor i dansk Sprog og Litteratur ved Sorø Akademi. Embedsbolig samme sted.

 • 1822 (30.7.) Bryllup med Lucie Marie Mandix i Hyllested Kirke
 • 1822 Morgenpsalmer og Cantater (for skolens elever)

 • 1825 Høimesse–Psalmer til Kirkeaarets Helligdage

 • 1824-36 Historiske digte- og romaner

 • 1831 Huldregaverne

 • 1837 Digtkredsen Holger Danske

 • Morgensange for Børn

 • 1838 Syv Aftensange (kun med noder - af C. E. F. Weyse)

 • 1839  Morgen- og Aftensange

 • Salomons Ring med digtkredsen Sulamith og Salomon

 • 1842 Konstitueret Director for Sorø Akademi

 • 1843 Opfordrer til indsamling af folkeviser

 • 1852 Nutidsromanen Landsbybørnene

 • 1853 Medstifter af Sorø Sogns Bibliothek

 • 1855 Tankebreve fra en Afdød

 • 1859 Ingemann fylder 70 år og modtager bl.a. et Guldhorn fra det danske folk

 • 1862 Ingemann skriver Svanesang til sin hustru i anledning af hendes 70-årsdag

 • 1862 B. S. Ingemann dør 24. februar i Sorø

 • 1868 Lucie Ingemann dør 15. januar i Sorø