B. S. Ingemann - Selskabet

- blev stiftet den 19. september 1992 på Sorø Akademi.
Dr. phil. Niels V. Kofoed valgtes til formand.
Selskabet genudgiver jævnligt Ingemanns skrifter, håndbøger, m.v.Det er selskabets formål at uddybe kendskabet til og fremme studiet af Ingemanns liv, virke og forfatterskabSelskabets formand:

Peter Balslev-Clausen
Peter Balslev-Clausen


Møder: Året igennem afholder selskabet disse tre møder:
- Et sommermøde tæt på digterens fødselsdag (28. maj), enten i festsalen på Sorø Akademi eller ved en ekskursion.
- Et efterårsmøde /generalforsamling - med indslag af moderne og klassisk litteratur.
- Et adventsmøde på Bakkehuset, Frederiksberg, med foredrag, musik og oplæsning.
Aktiviteter: Derudover arrangeres der koncerter, opføres teater og foretages udflugter til historiske steder i samarbejde med andre litterære selskaber, bl.a. Blicher-Selskabet og i forbindelse med Golden Days Festival som tilbagevendende begivenhed.
Tidsskrift: I forbindelse med de tre årlige ordinære møder udgiver selskabet Tankebreve, som er et tidsskrift indeholdende oplysninger om selskabets arrangementer, billeder vedrørende Ingemanns liv og levned, artikler, nyheder o.m.m.


Hjemmesiden er designet af Kent Pedersen
Den vedligeholdes af Kent Pedersen og Kr. Nielsen
- og er under stadig udbygning og forbedring

 Ansvarlige:
Kr. Nielsen
 &
B. S. Ingemann-Selskabet


Kr._Nielsen_i_sin_hule.JPG
Kr. Nielsen i sin hule