Ingemanns Liv og Levned

- i Tekst og Billeder

Indeholder en række forhåndenværende billeder og dokumenter - og er langt fra en fuldstændig fremstilling.I slutningen af billedteksten vil der ofte stå en henvisning til følgende værk af Kristian Nielsen:

Håndbog i B. S. Ingemanns Liv og Forfatterskab, bind I-II. 2009, f.eks. ”H.I, s...”; her vil der formentlig være supplerende oplysninger i relation til det pågældende billede.Benyt hjemmesidens Søgefunktion for
at finde navne, destinationer og Ingemanns værker m.v. Personnavne kan yderligere slås op i registeret i bd. II af nævnte værk.

Afsnittet her om ”Ingemanns Liv og Levned” vil løbende blive tilført nyt materiale.

Bidrag modtages med tak af Kr. Nielsen på email ingemann1859@gmail.com for mulig optagelse på siden.

Påbegyndt marts 2011

Torkilstrup Præstegaard (Falster), opført 1763Bernhardt Severin Ingemann fødes her 28. maj 1789 i . H.I, s. 22

Torkildstrup Præstegaard & Kirke. H.I, s. 22

Foto: Lars Thorkild Bjørn.

Ingemanns mor, Birgitte Ingemann, f. Swane (1751-1809). H.I, s. 22.

Ingemanns bror og søster

Søren Laurentius Ingemann (1778-1813)

&

Bolette Franciska Spur, f. Ingemann (1783-1869). H.I, s. 22Johan Henrik Spur (1815-1868), søn af Franciska Spur, f. Ingemann,og hustru Laura Spur, f. Hostrup (1814-1868). H.I, s. 55

Familien i København

Ingemanns navnkundige fætter Lars Swane (1790-1874) & hustru Julie Annette Swane, f. Clausen (1795-1887).

Fætteren, Ingemanns første Barndomsven og Ungdoms Fortrolige, optræder i Ingemanns Levnetsbog (1862) som Fætteren fra Kjøbenhavn, jf. H.II, s. 403.

Nogle fortrolige breve (1806-08) fra Ingemann til fætteren er trykt i Edda. Nordisk Tidsskrift for Litteraturforskning... 1922, s. 71-79.

Familien er fyldigt omtalt i Memoirer og Breve, udgivne af Julius Clausen og P. Fr. Rist. XXXIX. Blade af en Familie-Krønike, 1923 (optryk 1972), s. 120f. og 129.

Lars Swanes forældre :Johanne Marie Swane, f. Gad (1767-1842) & Hans Swane (1753-1803)

- bror til Ingemanns mor, Birgitte Ingemann (1751-1809), brygger, tømmerhandler og supercargo.

Ingemann besøgte fætteren og dennes forældre i København, se ovenfor, på Graabrødre Torv (dengang nr. 123 - i dag tv. for Restaurant Peder Oxe).

Ingemann skrev følgende digte til tante Johanne :Til en lykkelig Moder og Til Familien Swane (November 1813), jf. H.II, s. 40+46.

Lucie Marie Mandix (1792-1868), Ingemanns senere hustru

Formodet selvportræt. Privateje.

Lucies underskrift, 1862

Nogle af Lucies slægtninge (flere fotograferet bag glas, derfor nogen genskin):

Thomas Martinus Braëm Galskjøt (1748-1828)~ 10.7.1776 i Frue Kirke (Kbh.) med Karen Hvistendahl (1757-1831). H.I, s. 24

- hun var Lucies moster og han, som var præst i Hyllested, viede Lucie og Ingemann

- tirsdag den 30. juli 1822 i Hyllested Kirke. H.I, s. 170

Jens Severin Hvistendahl Galskjøt (1797-1883)- præst i Kolding fra 1837, i Holbæk fra 1849~ 15.9.1832 i Odense med Anna Elisabeth Johannette, f. Heide (1795-1861)

- han var søn af Lucies førnævnte moster Karen Galskjøt, f. Hvistendahl (1757-1831). H.I, s. 24- hun var datter af Andreas Gram Heide (1760-1829) (se længere fremme!)

Bagpå billederne står at de er efter malerier af O. M. Bøgh 1836(Ole Mathiasen Bøgh (1811-1838) malede fortrinsvis portrætter, jf. Weilbachs Kunstnerleksikon; dog er overstående portrætter ikke nævnt).

En ældre Jens Severin Hvistendahl Galskjøt (1797-1883)

&

Holbæk Kirke (maleri fra 1850)

Isabella Maria Tabitha Smith, f. Galskjøt (1834-1921)~ 19.6.1856 i Holbæk m.Harald Lunding Smith (1832-1876), købmand i Holbæk

Ingemanns deltager ved brylluppet. H.I, s. 420

- hun var datter af førnævnte Jens Severin Hvistendahl Galskjøt (1797-1883)

- han var søn af Lars Chr. Smith (købmand i Holbæk fra 1852 til sin død)

- og Dorthea Cath Voigt

Stor efterslægt.